Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/39/2017
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na "Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW"
Data publikacji 2017-11-24
Termin składania ofert 2017-12-08 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-12-08 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-11-24
Ogłoszenie o zamówieniu - (753,71 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2017-12-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (388,57 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-11-24

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-11-24

Część II SIWZ - Wzór umowy
2017-11-24

Zmiana SIWZ Informacje o zmianach w SIWZ
2017-11-30

Poprawiony Załącznik nr 5 do IDW w wersji edytowalnej
2017-11-30

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-12-04
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - (573,51 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2017-12-04
Informacje o zmianie terminu składania ofert - (213,55 KB)
Inne informacje
2018-01-03
Informacja o udzieleniu zamówienia - (167,07 KB)