Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/37/2017
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
Data publikacji 2017-11-21
Termin składania ofert 2018-01-04 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-01-04 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-11-21
Ogłoszenie o zamówieniu - (298,16 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-11-21

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-11-21

Część II SIWZ - Wzór umowy
2017-11-21

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2017-11-21

Załącznik do Części III SIWZ - Logotypy
2017-11-21

Załacznik nr 2 do IDW - JEDZ
2017-11-21

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-12-20
Pytania i odpowiedzi - (848,83 KB)
Zmiana SIWZ
2017-12-20
Zmiana SIWZ - (598,7 KB)
Inne informacje
2018-01-04
Informacja z otwarcia ofert - (349,82 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-01-12
Informacje dotyczące unieważnienia postępowania - (192,89 KB)