Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/36/31R2015/2017
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną dwudniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.2. i 2.5. POIiŚ 2014-2020”
Data publikacji 2017-11-16
Dokumenty do pobrania
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2017-11-16
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (285,44 KB)