Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/24/2010
Tytuł Zakup i wdrożenie systemu do obsługi ruchomego czasu pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data publikacji 2010-07-15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2010-07-29 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-07-15
Ogłoszenie o zamówieniu - (85,5 KB)
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami
2010-07-15
Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami - (136 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2010-07-15
Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego - (130 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2011-03-31
Informacja o unieważnieniu postępowania - (315,1 KB)