Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/28/2017
Tytuł Dostawa zestawów mobilnych
Data publikacji 2017-10-31
Termin składania ofert 2017-12-19 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-12-19 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-10-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (450,12 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2017-11-24

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2017-11-28

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-10-31

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2017-10-31

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-10-31

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-10-31

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2017-10-31

Część II SIWZ - Załączniki nr 3-6 do Istotnych postanowień umowy
2017-10-31

Część III- SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Rozdz. 1 - Sprzęt
2017-10-31

Część III- SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Rozdz. 2 - Licencje
2017-10-31

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-11-24
Pytanie i odpowiedź - (248,01 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2017-11-24

Załącznik do zmian SIWZ - AKTUALNY załącznik nr 1 do Formularza oferty w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-11-24

Zmiana terminu składania ofert
2017-11-24
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (4,57 MB)
Inne informacje
2017-12-19
Informacja z otwarcia ofert - (487,74 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-01-31
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (276,71 KB)