Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/06/2017
Tytuł Świadczenie usług wsparcia i rozwoju dla Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów
Data publikacji 2017-10-17
Termin składania ofert 2017-11-07 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-11-07 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (700,08 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część 1 SIWZ (IDW)
2017-10-17

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-10-17

Część II SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy
2017-10-17

Część II SIWZ - załączniki nr 1-14 do IPU
2017-10-17

Część II SIWZ - załączniki nr 1,4,7 do zał. nr 2 do IPU
2017-10-17

Część II SIWZ - załączniki nr 2 do zał. nr 2 do IPU
2017-10-17

Część II SIWZ - załączniki nr 3 do zał. nr 2 do IPU
2017-10-17

Część II SIWZ - załączniki nr 5 do zał. nr 2 do IPU
2017-10-17

Część II SIWZ - załączniki nr 6 do zał. nr 2 do IPU
2017-10-17

Część II SIWZ - załączniki nr 8 do zał. nr 2 do IPU
2017-10-17

Część II SIWZ - załączniki nr 9 do zał. nr 2 do IPU
2017-10-17

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-10-25
Pytania i odpowiedzi - 1 - (249,7 KB)
Zmiana SIWZ
2017-10-25
Zmiana SIWZ - (976,63 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-11-03
Pytania i odpowiedzi - 2 - (207,48 KB)
Inne informacje
2017-11-07
Informacje z otwarcia ofert - (313,39 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2017-12-01
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - (311,75 KB)