Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/30/2017
Tytuł Dostawa, wdrożenie, wsparcie i rozwój systemu do rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu i portalu pracownika
Data publikacji 2017-10-13
Termin składania ofert 2017-11-15 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-11-15 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-10-13
Ogłoszenie o zamówieniu - (694,98 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2017-10-30

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2
2017-11-08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-10-13

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-10-13

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2017-10-13

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2017-10-13

Przykładowy wzór karty zaangażowania - strona 29 Części III SIWZ
2017-10-13

Załącznik do Części III SIWZ - Schemat
2017-10-13

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-10-24
Pytania i odpowiedzi - (659,55 KB)
Zmiana SIWZ
2017-10-26
Zmiana SIWZ - (630,17 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2017-10-30
Informacja o zmianie terminu składania ofert - (271,15 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-11-08
Pytania i odpowiedzi - (469,15 KB)
Zmiana SIWZ
2017-11-08
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (296,86 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2017-11-08
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (296,86 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-11-16
Informacja o unieważnieniu postępowania - (186,19 KB)