Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/35/2017
Tytuł Zakup samochodów osobowych
Data publikacji 2017-09-28
Termin składania ofert 2017-10-09 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-10-09 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (436,33 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (647,76 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-09-28

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-09-28

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2017-09-28

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2017-09-28

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-10-03
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - (356,97 KB)
Zmiana SIWZ Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert
2017-10-03

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej - po zmianach SIWZ z dnia 03.10.2017 r.
2017-10-03

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - po zmianach SIWZ z dnia 03.10.2017 r.

Zmiana terminu składania ofert
2017-10-03
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (342,34 KB)
Inne informacje
2017-10-09
Informacje z otwarcia ofert - (491,4 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2017-10-12
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (309,04 KB)