Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/33/2017
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa międzynarodowej konferencji szkoleniowej w Polsce w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
Data publikacji 2017-09-25
Termin składania ofert 2017-10-04 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-10-04 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-25
Ogłoszenie o zamówieniu - (426,31 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-09-25

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-09-25

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2017-09-25

Załącznik do Części II SIWZ - Ankieta
2017-09-25

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2017-09-25

Załącznik do Części III SIWZ - Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02
2017-09-25

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-10-03
Odpowiedź na pytanie - (443,09 KB)
Inne informacje
2017-10-19
Informacje o udzieleniu zamówienia - (174,06 KB)