Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/32/2017
Tytuł Zakup samochodów osobowych
Data publikacji 2017-09-15
Termin składania ofert 2017-09-25 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-09-25 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-15
Ogłoszenie o zamówieniu - (2,53 MB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-09-15

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-09-15

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2017-09-15

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2017-09-15

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania do SIWZ
2017-09-21

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2
2017-09-21

Inne informacje
2017-09-25
Informacje z otwarcia ofert - (260,9 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-09-26
Informacja o unieważnieniu postępowania - (338,55 KB)