Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/25/2017
Tytuł Dostawa środków czystości
Data publikacji 2017-07-26
Termin składania ofert 2017-08-09 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-08-09 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-07-26
Ogłoszenie o zamówieniu - (694,05 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2017-08-02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (467,97 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-07-26

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-07-26

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2017-07-26

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2017-07-26

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2017-07-31

Zmiana SIWZ
2017-07-31

Pytania i odpowiedzi
2017-08-02

Zmiana SIWZ
2017-08-02
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (363 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2017-08-02
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (363 KB)
Inne informacje Informacje z otwarcia ofert - Część 1 zamówienia
2017-08-09

Informacje z otwarcia ofert - Część 2 zamówienia
2017-08-09

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2017-08-31

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2017-08-31

powrót
do góry