Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/37/2009
Tytuł Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Data publikacji 2009-10-22
Termin składania ofert 2009-11-16 11:00
Termin otwarcia ofert 2009-11-16 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2009-10-22
Ogłoszenie o zamówieniu - (77 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
2009-11-06

Informacja i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
2009-11-06

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 1.1 do IDW - Formularz ofertowy dla Części 1

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego nr 1.1

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego nr 1.1

Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego nr 1.1

Załącznik nr 1.2 do IDW - Formularz ofertowy dla Części 2

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego nr 1.2

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego nr 1.2

Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego nr 1.2

Załącznik nr 1.3 do IDW - Formularz ofertowy dla Części 3

Załacznik nr 1 do Formularza ofertowego nr 1.3

Załacznik nr 2 do Formularza ofertowego nr 1.3

Załacznik nr 3 do Formularza ofertowego nr 1.3

Załacznik nr 1.4 do IDW - Formularz ofertowy dla Części 4

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego nr 1.4

Załącznki nr 2 do Formularza ofertowego nr 1.4

Załacznik nr 3 do Formularza ofertowego nr 1.4

Załącznik nr 1.5 do IDW - Formularz ofertowy dla Części 5

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego nr 1.5

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego nr 1.5

Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego nr 1.5

Załącznik nr 2.1 do IDW

Załącznik nr 2.2 do IDW

Załącznik nr 2.3 do IDW

Załącznik nr 2.4 do IDW

Załącznik nr 2.5 do IDW

Załącznik nr 3 do IDW

Załącznik nr 4 do IDW

Załącznik nr 5 do IDW

Załącznik nr 6 do IDW

Załącznik nr 7 do IDW

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy

Część III-1 SIWZ - OPZ dla Części 1

Część III-2 SIWZ - OPZ dla Części 2

Część III-3 SIWZ - OPZ dla Części 3

Część III-4 SIWZ - OPZ dla Części 4

Część III-5 SIWZ - OPZ dla Części 5

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania (1), odpowiedzi, zmiany SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
2009-11-03

Pytania (2) i odpowiedzi
2009-11-04

Pytania (3), odpowiedzi, zmiany SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
2010-01-06

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Część 1
2009-12-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Część 2
2009-12-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Część 3
2009-12-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Część 5
2009-12-15

Informacja o unieważnieniu postępowania
2009-12-15
Informacje o unieważnieniu postępowania w Części 4 - (67,06 KB)