Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/26/2017
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa międzynarodowej konferencji szkoleniowej w Polsce w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
Data publikacji 2017-07-25
Termin składania ofert 2017-08-08 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-08-08 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-07-25
Ogłoszenie o zamówieniu - (514,42 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Załącznik do ogłoszenia - Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-07-25

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-07-25

Załącznik do ogłoszenia - Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2017-07-25

Załącznik do Części II SIWZ - Ankieta
2017-07-25

Załącznik do ogłoszenia - Część III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2017-07-25

Załącznik do Części III SIWZ - Strategi bilateralna
2017-07-25

Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-09-13
Informacja o unieważnieniu postępowania - (183,48 KB)
powrót
do góry