Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/20/2017
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
Data publikacji 2017-07-19
Termin składania ofert 2017-08-25 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-08-25 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-07-19
Ogłoszenie o zamówieniu - (505,34 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia
2017-08-03

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-08-05

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-07-19

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-07-19

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2017-07-19

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-07-19

Część II SIWZ - Wzór umowy
2017-07-19

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1
2017-07-19

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2
2017-07-19

Część III-3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3
2017-07-19

Część III-4 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4
2017-07-19

Część III-5 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 5
2017-07-19

Załącznik do Części III SIWZ - loga
2017-07-19

Załącznik do Części III SIWZ -KIW NFOŚiGW
2017-07-19

Załącznik do Części III SIWZ -KIW 2014-2020
2017-07-19

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-07-24
Pytania i odpowiedzi - (930,11 KB)
Zmiana SIWZ
2017-07-24
Informacje o zmianach SIWZ - (383,05 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2017-07-27

Pytania i odpowiedzi
2017-08-02

Zmiana SIWZ
2017-08-03
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (486,87 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2017-08-03
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (486,87 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2017-08-03

Pytania i odpowiedzi
2017-08-08

Zmiana SIWZ
2017-08-08
Informacje o zmianach SIWZ - (270,3 KB)
Inne informacje Informacje z otwarcia ofert - Część 1 zamówienia
2017-08-25

Informacje z otwarcia ofert - Część 2 zamówienia
2017-08-25

Informacje z otwarcia ofert - Część 3 zamówienia
2017-08-25

Informacje z otwarcia ofert - Część 4 zamówienia
2017-08-25

Informacje z otwarcia ofert - Część 5 zamówienia
2017-08-25

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacja o unieważnieniu Części 1 zamówienia
2017-09-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2017-09-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2017-09-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 4 zamówienia
2017-09-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 5 zamówienia
2017-09-15

powrót
do góry