Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/18/2010
Tytuł Zakup kalendarzy dla NFOŚiGW na 2011 rok
Data publikacji 2010-06-24
Termin składania ofert 2010-07-15 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-07-15 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-06-24
Ogłoszenie o zamówieniu - (684 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2010-07-01)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.07.2010)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 zamówienia

Załącznik nr 1.1 do OPZ - projekt 1 (Część 1)

Załącznik nr 1.1 do OPZ - projekt 2 (Część 1)

Załącznik nr 1.2 do OPZ (Część 1)

Załącznik nr 1.3 do OPZ (Część 1)

Załącznik nr 2 do OPZ - Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii spójności

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi 1
2010-06-29

Pytania i odpowiedzi (2)
2010-07-01

Pytania i odpowiedzi (3)
2010-07-02

Pytania i odpowiedzi (4)
2010-07-12

Zmiana SIWZ Informacja o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert
2010-07-01

Informacja o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert
2010-07-12

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części 1.
2010-07-23

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części 2
2010-07-23

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części 3
2010-07-23

Informacja (ponowna) dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części 1
2010-07-28