Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/31/2009
Tytuł Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat z Prawa geologicznego i górniczego.
Data publikacji 2009-07-09
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2009-07-27
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2009-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu - (69,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2009-07-20
Informacja o zmianie i zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (31 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
2009-07-09

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2009-07-09

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2011-01-11
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (241,12 KB)
Inne informacje
2021-01-13
Informacje z otwarcia ofert. Proszę skopiować link: https://bit.ly/35BJe34 - (186,5 KB)