Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/05/2010
Tytuł Organizacja i obsługa logistyczna wyjazdów szkoleniowych komórek organizacyjnych NFOŚiGW - Część 1 zamówienia.
Data publikacji 2010-05-07
Termin składania ofert 2010-07-01 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-07-01 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (1,03 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Informacje o zmianie ogłoszenia - (659,95 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zmiana SIWZ
2010-06-08
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (162,59 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi (1) - 28.05.2010r.

Pytania i odpowiedzi (2) - 09.06.2010r.

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-07-20
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej. - (121,31 KB)