Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/09/2010
Tytuł Usługi poligraficzno-wydawnicze na 2010 rok.
Data publikacji 2010-05-06
Termin składania ofert 2010-05-27 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-05-27 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-05-06
Ogłoszenie o zamówieniu - (1,01 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.05.2010r. - (228,31 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Załącznik nr 3.1. do IDW

Załącznik nr 3.2. do IDW

Załącznik nr 3.3. do IDW

Załącznik nr 3.4. do IDW

Załącznik nr 3.5. do IDW (1)

Załącznik nr 3.5. do IDW (2)

Załącznik nr 3.6. do IDW

Część II-1 SIWZ Wzór umowy dla Części 1 zamówienia

Część II-2 SIWZ Wzór umowy dla Części 2 zamówienia

Część III-1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części 1 zamówienia

Załącznik nr 1 do Części III-1 SIWZ (logo UE)

Załącznik nr 1 do Części III-1 SIWZ (logo NFOŚiGW)

Załącznik nr 1 do Części III-1 SIWZ (logo POIiŚ)

Załącznik nr 1 do Części III-1 SIWZ (Księga Identyfikacji Wizualnej)

Część III-2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części 2 zamówienia

Załącznik nr 1 do Części III-2 SIWZ (logo LIFE+)

Załącznik nr 1 do Części III-2 SIWZ (logo UE)

Załącznik nr 1 do Części III-2 SIWZ (logo NFOŚiGW)

Załącznik nr 2 do Części III-2 SIWZ (Wzór do wykonania zeszytów LIFE)

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
Pytania i odpowiedzi (1) - 18.05.2010r. - (284,26 KB)
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - 18.05.2010r. - (752,66 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
Pytania i odpowiedzi (2) - 25.05.2010r. - (166,66 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu Części 2 postępowania (Druk zeszytów LIFE) - 15.06.2010r. - (75,72 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej (Część 1 zamówienia) - 21.06.2010r. - (106,78 KB)