Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/10/2010
Tytuł Przeprowadzenie zagranicznych specjalistycznych szkoleń współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu „Pomoc Techniczna dla sektora środowiska”, Memorandum Finansowe 2002/PL/16/P/PA/013, dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie oraz instytucji pośredniczących we wdrażaniu funduszy unijnych w sektorze środowiska.
Data publikacji 2010-04-30
Termin składania ofert 2010-05-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-05-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (83 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Informacje o zmianie i zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.05.2010r. - (601,36 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ Wzór umowy

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi (1) - 13.05.2010r.

Pytania i odpowiedzi (2) - 17.05.2010r.

Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - 17.05.2010r. - (108,08 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi (3) - 19.05.2010r.

Pytania i odpowiedzi (4) - 20.05.2010r.

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - 08.07.2010r. - (115,81 KB)