Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/11/2010
Tytuł Usługa polegająca na umożliwieniu dostępu pracownikom biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze – Część 2.
Data publikacji 2010-04-28
Termin składania ofert 2010-05-07 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-05-07 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (66,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-05-13
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - (79,43 KB)