Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/08/2010
Tytuł Zakup papieru kserograficznego
Data publikacji 2010-04-19
Termin składania ofert 2010-04-28 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-04-28 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (59,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2010-04-26
Pytania i odpowiedzi (1) - (63,36 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-05-07
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (108,2 KB)