Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/02/2010
Tytuł Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW w zakresie pojawiających się problemów prawnych związanych z realizacją Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych – I część zamówienia
Data publikacji 2010-03-08
Termin składania ofert 2010-03-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-03-29 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (85 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2010-03-11

Zmiana ogłoszenia - 11.03.2010

Informacja o zmianie i zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.03.2010

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ - Ogólne Warunki Umowy

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - 11.03.2010

Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - 17.03.2010

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - 26.04.2010 - (215,46 KB)