Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/17/2012
Tytuł ZAKUP 25 WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
Data publikacji 2012-05-02
Termin składania ofert 2012-06-19 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-06-19 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-05-02
Ogłoszenie o zamówieniu - (3,47 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-06-12
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (574,98 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
2012-05-02

Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
2012-05-02

Załącznik 2 - Protokół odbioru
2012-05-02

Załącznik 3 - Warunki gwarancji
2012-05-02

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2012-05-02

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-06-12
Pytania i odpowiedzi (1) - (257,49 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2012-06-12

Zmieniony Załącznik do Formularza ofertowego
2012-06-12

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-06-22
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (188,31 KB)