Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/14/2012
Tytuł Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń językowych za granicą w krajach UE.
Data publikacji 2012-04-27
Termin składania ofert 2012-05-22 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-05-22 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-04-27
Ogłoszenie o zamówieniu - (3,33 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-05-15
Informacja o zmianie i zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (750,6 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2012-04-27

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-04-27

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2012-04-27

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2012-05-15

Pytanie i odpowiedź
2012-05-18

Zmiana SIWZ
2012-05-15
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (245,71 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2012-05-15
Zmiana siwz i zmiana terminu składania ofert - (245,71 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-06-08
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (257,67 KB)