Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/13/2012
Tytuł Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Data publikacji 2012-04-26
Termin składania ofert 2012-05-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-05-11 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu - (62,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2012-04-26

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-04-26

Część II SIWZ - Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń objętych umową serwisową
2012-04-26

Część II SIWZ - Załącznik nr 1 - Zakres czynności (opz)
2012-04-26

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-05-07
Pytanie i odpowiedź - (193,36 KB)
Zmiana SIWZ
2012-05-07
Zmiana SIWZ - (126,3 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-06-05
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (257,9 KB)