Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/12/2012
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na 2012 rok
Data publikacji 2012-04-26
Termin składania ofert 2012-05-30 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-05-30 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu - (296,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-05-16

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-05-22

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2012-04-26

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-04-26

Część III-1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Część 1 zamówienia
2012-04-26

Część III-2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Część 2 zamówienia
2012-04-26

Część III-3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Część 3 zamówienia
2012-04-26

Część III-4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Część 4 zamówienia
2012-04-26

Załącznik nr 1 do Części III SIWZ (Logo NFOŚiGW )
2012-04-26

Załącznik nr 1 do Części III SIWZ (Logo POIiŚ)
2012-04-26

Załącznik nr 1 do Części III SIWZ (Logo UE)
2012-04-26

Załącznik nr 1 do Części III SIWZ (Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności)
2012-04-26

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ (Część I, Część III-1, Część III-2) i zmiana terminu składania ofert.
2012-05-16

Zmiana SIWZ (Część III-1) i zmiana terminu składania ofert.
2012-05-22

Zmiana SIWZ (Część III-1).
2012-05-24

Zmiana terminu składania ofert Zmiana SIWZ (Część I, Część III-1, Część III-2) i zmiana terminu składania ofert.
2012-05-16

Zmiana SIWZ (Część III-1) i zmiana terminu składania ofert.
2012-05-22

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2012-05-16

Pytanie i odpowiedź.
2012-05-18

Pytania i odpowiedzi
2012-05-22

Pytania i odpowiedzi.
2012-05-24

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2012-06-12

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2012-06-12

Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-06-12
Informacje dotyczące unieważnienia postępowania - Część 4 zamówienia - (128,77 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2012-06-15

Informacje dotyczące ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2012-06-22