Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/11/2012
Tytuł Usługa polegająca na umożliwieniu dostępu pracownikom biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
Data publikacji 2012-03-23
Termin składania ofert 2012-04-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-04-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-03-23
Ogłoszenie o zamówieniu - (56 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-03-23

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-03-23

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-04-16
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (175,34 KB)