Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/10/2012
Tytuł Zakup artykułów poligraficzno-wydawniczych na 2012 rok, w tym: Część 1 - Publikacje, ulotki i foldery, Część 2 - Druk zeszytów LIFE
Data publikacji 2012-03-15
Termin składania ofert 2012-04-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-04-11 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-03-15
Ogłoszenie o zamówieniu - (148,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-03-30
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (106,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-03-15

Załącznik nr 3.1. do IDW
2012-03-15

Załącznik nr 3.2. do IDW
2012-03-15

Załącznik nr 3.3. do IDW
2012-03-15

Załącznik nr 3.4. do IDW
2012-03-15

Załącznik nr 3.5. do IDW
2012-03-15

Załącznik nr 3.6. do IDW
2012-03-15

Załącznik nr 3.7. do IDW
2012-03-15

Załącznik nr 3.8. do IDW
2012-03-15

Część II-1 SIWZ - Wzór umowy dla Części 1 zamówienia
2012-03-15

Część II-2 SIWZ - Wzór umowy dla Części 2 zamówienia
2012-03-15

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Częśći 1 zamówienia
2012-03-15

Załącznik nr 1 do Części III-1 SIWZ - logo UE
2012-03-15

Załącznik nr 1 do Części III-1 SIWZ - logo POIiŚ
2012-03-15

Załącznik nr 1 do Części III-1 SIWZ - logo NFOŚiGW
2012-03-15

Załącznik nr 2 do Części III-1 SIWZ - Księga Identyfikacji Wizualnej
2012-03-15

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części 2 zamówienia
2012-03-15

Załącznik nr 1 do Części III-2 SIWZ - logo UE
2012-03-15

Załącznik nr 1 do Części III-2 SIWZ - logo LIFE
2012-03-15

Załącznik nr 1 do Części III-2 SIWZ - logo NFOŚiGW
2012-03-15

Załącznik nr 2 do Części III-2 SIWZ - Wzór do wykonania zeszytów LIFE
2012-03-15

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-03-27
Pytania i odpowiedzi - (212,6 KB)
Zmiana SIWZ
2012-03-27
Zmiana SIWZ - (258,01 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-03-30
Pytania i odpowiedzi (2) - (211,42 KB)
Zmiana SIWZ
2012-03-30
Zmiana SIWZ (2) - (219,51 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2012-03-30
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - (219,51 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej w Części I zamówienia
2012-04-20

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej w Części I zamówienia z uwzględnieniem omyłki pisarskiej
2012-04-23

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej w Części II zamówienia
2012-05-29