Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/01/2010
Tytuł Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii.”
Data publikacji 2010-03-05
Termin składania ofert 2010-03-24 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-03-24 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-03-05
Ogłoszenie o zamówieniu - (1,01 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2010-03-11
Informacja o zmianie i zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (987 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi (1) - 11.03.2010r.

Pytania i odpowiedzi (2) - 12.03.2010r.

Zmiana SIWZ
2010-03-11
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (224,85 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-04-01
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (140,01 KB)