Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/08/2009
Tytuł Dostawa i wdrożenie generatora wniosków o płatność dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Data publikacji 2009-03-20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2009-04-15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2009-03-20
Ogłoszenie o zamówieniu - (66 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2009-04-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (40,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
2009-03-20

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2009-03-20

Treść protestu. Wezwanie do przystąpienia do protestu. Informacja o wniesieniu protestu (1)
2009-03-27

Treść protestu (1)
2009-03-27

Informacja o wniesieniu protestu (2)
2009-03-27

Treść protestu (2)
2009-03-27

Rozstrzygnięcie protestu Rozstrzygnięcie Protestu (1)
2009-04-03

Rozstrzygnięcie Protestu (2)
2009-04-03

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-01-25
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (121,25 KB)