Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/33/2020 2020-12-17 11:00 Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego na język polski
WZ/31/2020 2021-01-12 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – część III: Gospodarka w obiegu zamkniętym
WZ/30/2020 2020-12-14 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Sieci i Kogeneracja
WZ/26/2020 2020-11-13 11:00 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz instalacji awaryjnych wyłączników przeciwpożarowych w budynkach biurowych przy ul. Konstruktorskiej 1, 1a, 3a
WZ/20/2020 2020-12-01 11:00 Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
WZ/21/2020 2020-12-03 11:00 Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
WZ/25/2020 2020-11-09 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia
WZ/33/2019 2020-08-04 11:00 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia nt. „Termowizja i termografia-warsztaty z wykonywania i interpretacji wyników badań termowizyjnych"