Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/19/2020 2020-09-01 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – Część 2: Energia
WZ/15/2020 2020-08-18 11:00 Wymiana dźwigów osobowych w budynkach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A
WZ/16/2020 2020-08-25 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część I: Środowisko
WZ/33/2019 2020-08-04 11:00 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia nt. „Termowizja i termografia-warsztaty z wykonywania i interpretacji wyników badań termowizyjnych"
WZ/17/2020 2020-07-27 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
WZ/11/2020 2020-07-06 11:00 Świadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeolog
WZ/13/2020 2020-06-17 11:00 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZ/08/2020 2020-06-02 11:00 Obsługa medialna, promocyjna i informacyjna NFOŚiGW
WZ/06/2020 2020-05-28 11:00 Dzierżawa cyfrowych monochromatycznych urządzeń kopiujących wraz z utrzymaniem ich w sprawności
WZ/05/2020 2020-05-08 11:00 Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych