Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/02/2021 Stworzenie, rozwój i pełna obsługa kanału NFOŚiGW dotyczącego elektromobilności (usługi z zakresu wideo i influencer marketingu)
WZ/43/2020 2021-01-20 11:00 Świadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu kancelaryjnego
WZ/44/2020 2021-02-05 11:00 Budowa i pilotażowe wdrożenie platformy ekspertów efektywności energetycznej wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
WZ/39/2020 2021-02-01 11:00 Dostawa środków czystości
WZ/42/2020 2021-01-13 11:00 Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW
WZ/34/2020 2021-02-23 11:00 Zakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z wdrożeniem i usługami towarzyszącymi
WZ/27/2020 2021-02-15 11:00 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego Projekt Doradztwa Energetycznego wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
WZ/41/2020 2021-02-03 11:00 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi MF EOG i NMF 2014-2021 (tzw. funduszy „Norweskich”) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
WZ/37/2020 2021-04-07 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część IV: Instalacje do produkcji pelletu
WZ/40/2020 2021-01-11 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp -Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych