Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WPZ/02/2019 2019-02-26 11:00 Rezerwacja i sprzedaż zagranicznych i krajowych biletów kolejowych, autobusowych i lotniczych wraz z ich dostarczeniem do siedziby NFOŚiGW
WPZ/01/2019 2019-02-08 11:00 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych przy użyciu kart flotowych
DOP/31/2018 2019-01-31 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp - Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
DOP/30/2018 2019-02-12 11:00 Usługi wsparcia systemu SAP
DOP/26/2018 2018-12-20 11:00 Zakup urządzeń drukujących
DOP/20/2018 2018-12-11 11:00 Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp, na świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych przez NFOŚiGW w latach 2019-2020.
DOP/29/2018 2018-12-11 11:00 Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW
DOP/25/2018 2018-12-04 11:00 Wsparcie aplikacyjne i techniczne dla systemu SAP
DOP/28/2018 2018-12-13 11:00 Zakup pakietu oprogramowania, usług chmury publicznej, usług wsparcia w ramach rozwoju infrastruktury teleinformatycznej NFOŚiGW
DOP/27/2018 2018-11-06 11:00 Dostawa środków czystości