Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DDZ/02/2018 2018-02-22 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Organizację i obsługę logistyczną konferencji szkoleniowych dla beneficjentów i wnioskodawców NFOŚiGW, w tym POIiŚ
DDZ/41/2017 2018-02-16 11:00 „Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) za lata 2017-2021”
DDZ/40/2017 2018-01-16 11:00 Świadczenie usług łączności z siecią Internet
DDZ/31/2017 2018-01-22 11:00 Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych
DDZ/38/2017 2018-01-17 11:00 Świadczenie usług zdrowotnych
DDZ/39/2017 2017-12-08 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na "Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW"
DDZ/37/2017 2018-01-04 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
DDZ/36/31R2015/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną dwudniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.2. i 2.5. POIiŚ 2014-2020”
DDZ/28/2017 2017-12-19 11:00 Dostawa zestawów mobilnych
DDZ/06/2017 2017-11-07 11:00 Świadczenie usług wsparcia i rozwoju dla Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów