Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZ/11/2019 2019-07-05 11:00 Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
WZ/15/2019 2019-07-10 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Organizacja pikniku integracyjnego z okazji 30-lecia NFOŚiGW
WZ/12/2019 2019-07-09 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”
ZZ/10/2019 2019-06-10 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
ZZ/06/2019 2019-05-27 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. "Profesjonalny Doradca Energetyczny"
ZZ/07/2019 2019-05-14 11:00 Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp - Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych, spotkań monitorujących i grup roboczych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
ZZ/08/2019 2019-04-25 11:00 Dostawa papieru kserograficznego
ZZ/05/2019 2019-04-16 11:00 Dostawa filmów i spotu na potrzeby NFOŚiGW
WPZ/03/2019 2019-04-10 11:00 Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
WPZ/04/2019 2019-03-18 11:00 Świadczenie usługi polegającej na publikacji cyklu artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Programu LIFE