Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DOP/22/2018 2018-10-12 11:00 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
DOP/21/2018 2018-11-14 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
DOP/19/2018 2018-09-04 11:00 Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a
ZZ/17/2018 2018-08-20 11:00 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
ZZ/16/2018 2018-07-31 11:00 Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a
ZZ/15/2018 2018-08-10 11:00 Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW
DDZ/13/2018 2018-08-02 11:30 Dostawa kalendarzy na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW w 2019 r.
DDZ/14/2018 2018-07-04 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
DDZ/12/2018 2018-07-03 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących specyfiki Programu LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które takie współfinansowanie otrzymały
DDZ/10/2018 2018-07-03 11:00 Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a