Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DDZ/08/2018 2018-05-16 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących specyfiki Programu LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które takie współfinansowanie otrzymały
DDZ/07/2018 2018-05-28 11:00 Dostawa urządzeń komputerowych
DDZ/06/2018 2018-03-19 11:00 Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i ukraiński oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego na język polski
DDZ/05/2018 2018-03-20 11:00 Świadczenie usługi polegającej na publikacji cyklu artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Programu LIFE
DDZ/03/2018 2018-04-12 11:00 Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
DDZ/04/2018 2018-03-26 11:00 Świadczenie usług łączności z siecią Internet w budynku Orion
DDZ/01/2018 2018-02-21 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zagranicznych wizyt studyjnych dla pracowników NFOŚiGW w ramach projektu „Budowa potencjału LIFE”
DDZ/02/2018 2018-02-22 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Organizację i obsługę logistyczną konferencji szkoleniowych dla beneficjentów i wnioskodawców NFOŚiGW, w tym POIiŚ
DDZ/41/2017 2018-02-16 11:00 „Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) za lata 2017-2021”
DDZ/40/2017 2018-01-16 11:00 Świadczenie usług łączności z siecią Internet
1  «  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  »  37
powrót
do góry