Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DDZ/37/2017 2018-01-04 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
DDZ/36/31R2015/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną dwudniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.2. i 2.5. POIiŚ 2014-2020”
DDZ/28/2017 2017-12-19 11:00 Dostawa zestawów mobilnych
DDZ/06/2017 2017-11-07 11:00 Świadczenie usług wsparcia i rozwoju dla Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów
DDZ/30/2017 2017-11-15 11:00 Dostawa, wdrożenie, wsparcie i rozwój systemu do rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu i portalu pracownika
DDZ/34/2017 2017-11-08 11:00 Zakup kalendarzy na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW na 2018 r
DDZ/35/2017 2017-10-09 11:00 Zakup samochodów osobowych
DDZ/33/2017 2017-10-04 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa międzynarodowej konferencji szkoleniowej w Polsce w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
DDZ/32/2017 2017-09-25 11:00 Zakup samochodów osobowych
DDZ/29/18R/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0030/NFK z dnia 18 lutego 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną dwudniowego wyjazdu szkoleniowego połączonego z wizytacją obiektów”. DDZ/29/18R2015/2017.
1  «  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  »  36
powrót
do góry