Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/15/2020 2020-08-26 11:00 Wymiana dźwigów osobowych w budynkach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A
WZ/16/2020 2020-08-25 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część I: Środowisko
WZ/33/2019 2020-08-04 11:00 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia nt. „Termowizja i termografia-warsztaty z wykonywania i interpretacji wyników badań termowizyjnych"
WZ/17/2020 2020-07-27 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
WZ/11/2020 2020-07-06 11:00 Świadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeolog
WZ/13/2020 2020-06-17 11:00 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZ/12/2020 2020-05-28 11:00 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZ/08/2020 2020-06-02 11:00 Obsługa medialna, promocyjna i informacyjna NFOŚiGW
WZ/10/2020 2020-05-15 11:00 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZ/04/2020 2020-04-29 11:00 Zakup mebli biurowych