Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/12/2010 2010-06-08 11:00 Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe w okresie 12 miesięcy.
ZZP/14/2010 2010-07-02 11:00 ORGANIZACJA I OBSŁUGA LOGISTYCZNA KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH, KTÓRE BĘDĄ SFINANSOWANE Z POMOCY TECHNICZNEJ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2002/PL/16/P/PA/013 - Część 2 zamówienia
ZZP/15/2010 2010-06-02 11:00 Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Część 3 zamówienia
ZZP/13/2010 2010-05-26 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na 2010 rok.
ZZP/05/2010 2010-07-01 11:00 Organizacja i obsługa logistyczna wyjazdów szkoleniowych komórek organizacyjnych NFOŚiGW - Część 1 zamówienia.
ZZP/09/2010 2010-05-27 11:00 Usługi poligraficzno-wydawnicze na 2010 rok.
ZZP/07/2010 2010-06-07 11:00 Dostawy oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW.
ZZP/10/2010 2010-05-26 11:00 Przeprowadzenie zagranicznych specjalistycznych szkoleń współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu „Pomoc Techniczna dla sektora środowiska”, Memorandum Finansowe 2002/PL/16/P/PA/013, dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie oraz instytucji pośredniczących we wdrażaniu funduszy unijnych w sektorze środowiska.
ZZP/11/2010 2010-05-07 11:00 Usługa polegająca na umożliwieniu dostępu pracownikom biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze – Część 2.