Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/28/2020 2020-10-23 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Termomodernizacja szkół
WZ/20/2020 2020-12-01 11:00 Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
WZ/21/2020 2020-12-03 11:00 Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
WZ/25/2020 2020-11-09 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia
WZ/22/2020 2020-10-12 11:00 Audyt finansowy sprawozdań finansowych NFOŚiGW za lata 2020-2022
WZ/24/2020 2020-10-20 11:00 Dostawa kalendarzy na 2021 r. na potrzeby Biura i Zarządu NFOŚiGW i działania informacyjne Projektu Doradztwa Energetycznego
WZ/23/2020 2020-09-10 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część I: Środowisko
WZ/18/2020 2020-09-11 11:00 Świadczenie usług zdrowotnych
WZ/14/2020 2020-09-08 11:00 Produkcja i dostawa 4 filmów szkoleniowych na potrzeby NFOŚiGW
WZ/19/2020 2020-09-01 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – Część 2: Energia