Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZ/06/2019 2019-05-27 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. "Profesjonalny Doradca Energetyczny"
ZZ/07/2019 2019-05-14 11:00 Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp - Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych, spotkań monitorujących i grup roboczych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
ZZ/08/2019 2019-04-25 11:00 Dostawa papieru kserograficznego
ZZ/05/2019 2019-04-16 11:00 Dostawa filmów i spotu na potrzeby NFOŚiGW
WPZ/03/2019 2019-04-10 11:00 Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
WPZ/04/2019 2019-03-18 11:00 Świadczenie usługi polegającej na publikacji cyklu artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Programu LIFE
WPZ/02/2019 2019-02-26 11:00 Rezerwacja i sprzedaż zagranicznych i krajowych biletów kolejowych, autobusowych i lotniczych wraz z ich dostarczeniem do siedziby NFOŚiGW
WPZ/01/2019 2019-02-08 11:00 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych przy użyciu kart flotowych
DOP/31/2018 2019-01-31 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp - Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
DOP/30/2018 2019-02-12 11:00 Usługi wsparcia systemu SAP
1  «  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  »  37
powrót
do góry