Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/32/2010 2010-10-18 11:00 Remont recepcji budynku biurowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A
ZZP/31/2010 2010-10-19 11:00 Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej dla budynków biurowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A i 3A.
ZZP/27/2010 2010-09-09 11:00 Opracowanie i publikacja artykułów sponsorowanych w wysokonakładowych dziennikach ogólnokrajowych w 2010 roku.
ZZP/28/2010 2010-09-03 11:00 Przeprowadzenie zagranicznego specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu „Pomoc Techniczna dla sektora środowiska”, Memorandum Finansowe 2002/PL/16/P/PA/013, dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie oraz instytucji pośredniczących we wdrażaniu funduszy unijnych w sektorze środowiska.
ZZP/26/2010 2010-08-26 11:00 Wykonanie analiz w sektorze wodno-kanalizacyjnym.
ZZP/25/2010 2010-08-19 11:00 Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego na język polski.
ZZP/24/2010 2010-07-29 11:00 Zakup i wdrożenie systemu do obsługi ruchomego czasu pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZZP/23/2010 2010-07-29 11:00 Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 i parterze budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A.
ZZP/22/2010 Usługa prawnicza w zakresie zastępstwa procesowego w procesie sądowym z powództwa Fundacji Lux Veritatis przeciwko NFOŚiGW o odszkodowanie.
ZZP/18/2010 2010-07-15 11:00 Zakup kalendarzy dla NFOŚiGW na 2011 rok