Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/09/2012 2012-04-04 11:00 Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz na terenie posesji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZZP/08/2012 2012-03-08 11:00 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń językowych za granicą w krajach UE
ZZP/42/2011 2012-03-21 11:00 Usługa polegająca na migracji i upgrade systemu SAP wraz z zakupem infrastruktury serwerowej
ZZP/05/2012 2012-03-02 11:00 Organizacja i obsługa logistyczna wyjazdów szkoleniowych grupowych dla pracowników NFOŚiGW
ZZP/02/2012 2012-02-29 11:00 Szkolenia wyjazdowe – wizyty studyjne nowych technologii w krajach UE
ZZP/01/2012 2012-02-22 11:00 Zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na dwóch kierunkach dla nie więcej niż 40 pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZZP/06/2012 2012-02-01 11:00 Ocena wniosków państwowych jednostek budżetowych składanych w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
ZZP/03/2012 2012-02-02 11:00 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie akredytowanych szkoleń w zakresie metodyki skutecznego zarządzania programami MSP® wraz z egzaminami certyfikującymi.
ZZP/04/2012 2012-01-18 11:00 Świadczenie usług ochrony mienia w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Brackiej 4.
ZZP/40/2011 2012-01-12 11:00 Świadczenie usług ochrony mienia w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Brackiej 4.