Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/28/2011 2011-10-12 11:00 Dostawa zestawów komputerowych w okresie 18 miesięcy
ZZP/29/2011 2011-09-21 11:00 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW z uwzględnieniem osób nowozatrudnianych.
ZZP/23/2011 2011-10-07 11:00 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie 3-letniego cyklu szkoleń dla pracowników NFOŚiGW.
ZZP/27/2011 Zamówienie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające) na Ocenę wniosków dla III konkursu organizowanego w ramach programów priorytetowych „System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) cz. 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
ZZP/26/2011 2011-08-30 11:00 Organizacja i obsługa logistyczna wizytacji obiektów z zakresu ochrony środowiska – Część II zamówienia
ZZP/25/2011 2011-07-25 11:00 Ocena wniosków dla konkursów organizowanych w ramach programów priorytetowych Systemu Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme)
ZZP/24/2011 2011-08-18 11:00 Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych dla beneficjentów – część 1b zamówienia.
ZZP/20/2011 2011-07-28 11:00 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (badanie eksploracyjne)
ZZP/22/2011 2011-07-04 11:00 Wymiana wykładziny podłogowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1.
ZZP/19/2011 2011-07-25 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW