Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DOZ/09/2013 2013-03-26 11:00 Usługa polegająca na umożliwieniu pracownikom biura NFOŚiGW dostępu do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
DOZ/08/2013 2013-03-21 11:00 Serwis i konserwacja kopiarki OCE
DOZ/06/2013 2013-03-12 11:00 Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
DOZ/04/2013 2013-03-06 11:00 Analiza rozwiązań dotyczących dokonywania oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych, wynikająca z potrzeby zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych
DOZ/03/2013 2013-02-22 11:00 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
DOZ/01/2013 2013-02-06 11:00 Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych
DOZ/02/2013 2013-01-31 11:00 Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie
ZZP/37/2012 2013-01-18 11:00 Usługa dostępu do Internetu na okres maksymalnie 36 miesięcy
ZZP/34/2012 2013-01-24 11:00 Realizacja usług dotyczących systemu SAP
ZZP/40/2012 2013-01-09 11:00 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW w zakresie nauki języków obcych – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy