Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/20/2019 2019-08-12 Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
WZ/18/2019 2019-08-30 11:00 Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
WZ/13/2019 2019-08-29 11:00 Zakup i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej
WZ/16/2019 2019-08-05 11:00 Dostawa kalendarzy na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW w 2020 r.
WZ/14/2019 2019-07-11 11:00 Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki i francuski oraz z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, na język polski
ZZ/09/2019 2019-08-09 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW
ZZ/11/2019 2019-07-05 11:00 Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
WZ/15/2019 2019-07-10 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Organizacja pikniku integracyjnego z okazji 30-lecia NFOŚiGW
WZ/12/2019 2019-07-09 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”
ZZ/10/2019 2019-06-10 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
1  «  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  »  37
powrót
do góry