Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/41/2020 2021-02-03 11:00 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi MF EOG i NMF 2014-2021 (tzw. funduszy „Norweskich”) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
WZ/40/2020 2021-01-11 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp -Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
WZ/38/2020 2020-12-31 11:00 Wykonanie audytu - analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi, rozumianych jako techniczny i środowiskowy due diligence
WZ/35/2020 2020-12-15 11:00 Wykonanie audytu - analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi, rozumianych jako techniczny i środowiskowy due diligence
WZ/31/2020 2021-01-12 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – część III: Gospodarka w obiegu zamkniętym
WZ/33/2020 2020-12-17 11:00 Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego na język polski
WZ/32/2020 2020-11-27 11:00 Dostawa komputerowych zestawów mobilnych
WZ/30/2020 2020-12-14 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Sieci i Kogeneracja
WZ/29/2020 2020-11-17 11:00 Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
WZ/26/2020 2020-11-13 11:00 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz instalacji awaryjnych wyłączników przeciwpożarowych w budynkach biurowych przy ul. Konstruktorskiej 1, 1a, 3a