Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/40/2012 2013-01-09 11:00 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW w zakresie nauki języków obcych – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
ZZP/38/2012 2012-11-30 11:00 Audyt finansowy Raportów finansowych KOSZI
ZZP/39/2012 2012-12-05 11:00 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji grzewczo-chłodzącej oraz wentylacji mechanicznej w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A
ZZP/35/2012 2012-12-06 11:00 Zawarcie Umowy Ramowej na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym przeznaczonych dla systemu SAP
ZZP/32/2012 2012-11-28 11:00 Dostawa komputerów przenośnych
ZZP/36/2012 2012-11-29 11:00 Dostawa licencji oprogramowania do wykonywania kopii awaryjnych
ZZP/23/2012 2012-10-18 11:00 Przeprowadzenie dwóch szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW
ZZP/33/2012 2012-10-09 11:00 Opracowanie i publikacja artykułów promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w wysokonakładowym dzienniku ogólnokrajowym
ZZP/31/2012 2012-09-13 11:00 Badanie popytu na wdrożenie energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz zapotrzebowania na niskoemisyjny transport publiczny
ZZP/29/2012 2012-09-07 11:00 Badanie popytu na dofinansowanie do budowy budynków o niskim zużyciu energii zajmowanych przez władze publiczne (szczebla centralnego i samorządowego) oraz będących ich własnością