Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/01/2010 2010-03-24 11:00 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii.”
ZZP/02/2010 2010-03-29 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW w zakresie pojawiających się problemów prawnych związanych z realizacją Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych – I część zamówienia
ZZP/03/2010 2010-03-29 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW – II część zamówienia
WZ/13/2020 2020-06-17 11:00 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZ/12/2020 2020-05-28 11:00 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZ/10/2020 2020-05-15 11:00 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZ/04/2020 2020-04-29 11:00 Zakup mebli biurowych
WZ/07/2020 2020-04-17 11:00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WZ/28/2019 2020-03-20 11:00 Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
WZ/01/2020 2020-02-20 11:00 Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych