Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/01/2010 2010-03-24 11:00 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii.”
ZZP/02/2010 2010-03-29 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW w zakresie pojawiających się problemów prawnych związanych z realizacją Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych – I część zamówienia
ZZP/03/2010 2010-03-29 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW – II część zamówienia
WZ/44/2020 2021-02-05 11:00 Budowa i pilotażowe wdrożenie platformy ekspertów efektywności energetycznej wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
WZ/43/2020 2021-01-20 11:00 Świadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu kancelaryjnego
WZ/34/2020 2021-02-23 11:00 Zakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z wdrożeniem i usługami towarzyszącymi
WZ/42/2020 2021-01-13 11:00 Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW
WZ/39/2020 2021-02-01 11:00 Dostawa środków czystości
WZ/27/2020 2021-02-15 11:00 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego Projekt Doradztwa Energetycznego wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
WZ/41/2020 2021-02-03 11:00 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi MF EOG i NMF 2014-2021 (tzw. funduszy „Norweskich”) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu