Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/01/2010 2010-03-24 11:00 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii.”
ZZP/02/2010 2010-03-29 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW w zakresie pojawiających się problemów prawnych związanych z realizacją Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych – I część zamówienia
ZZP/03/2010 2010-03-29 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW – II część zamówienia
WZ/29/2019 2019-11-26 11:00 Zakup samochodu elektrycznego
WZ/27/2019 2019-11-05 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Programu LIFE
WZ/21/2019 2019-10-16 11:00 Zakup samochodu elektrycznego
WZ/25/2019 2019-10-23 11:00 Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w siedzibie NFOŚiGW
WZ/19/2019 2019-10-10 11:00 Dostawa artykułów biurowych
WZ/17/2019 2019-10-22 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Zagraniczna wizyta studyjna dotycząca nowych technologii w zakresie efektywności energetycznej w krajach UE
WZ/23/2019 2019-09-17 11:00 Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
1  «  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  »  37
powrót
do góry