Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/01/2010 2010-03-24 11:00 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii.”
ZZP/02/2010 2010-03-29 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW w zakresie pojawiających się problemów prawnych związanych z realizacją Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych – I część zamówienia
ZZP/03/2010 2010-03-29 11:00 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW – II część zamówienia
WZ/21/2019 2019-10-16 11:00 Zakup samochodu elektrycznego
WZ/20/2019 2019-08-12 Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
ZZ/11/2019 2019-07-05 11:00 Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
ZZ/10/2019 2019-06-10 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
ZZ/06/2019 2019-05-27 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. "Profesjonalny Doradca Energetyczny"
ZZ/07/2019 2019-05-14 11:00 Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp - Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych, spotkań monitorujących i grup roboczych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
ZZ/08/2019 2019-04-25 11:00 Dostawa papieru kserograficznego
1  «  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  »  36
powrót
do góry