Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DDZ/13/31R/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną trzydniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.3. POIiŚ ”.
DDZ/09/2017 2017-06-02 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Usługę polegającą na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych szkoleń językowych w Wielkiej Brytanii dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DDZ/11/2017 2017-05-25 11:00 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DDZ/14/31R/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną trzydniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.1. POIiŚ 2014-2020”
DDZ/12/31R/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną trzydniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.3. POIiŚ ”.
DDZ/10/2017 2017-04-27 11:00 Rezerwacja i sprzedaż zagranicznych i krajowych biletów kolejowych, autobusowych i lotniczych wraz z ich dostarczeniem do siedziby NFOŚiGW
DDZ/07/2017 2017-05-08 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Usługę polegającą na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkolenia podnoszącego kompetencje miękkie pracowników Wydziału – Jednostki Realizującej Projekt Doradztwa (JRP)
DDZ/08/2017 2017-04-25 11:00 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
DDZ/04/31R2015/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną konferencji w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce „Dzień informacyjny LIFE.”
DDZ/05/2017 2017-04-05 11:00 Dostawa papieru kserograficznego