Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DDZ/18/2017 2017-06-26 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Organizację i obsługę konferencji szkoleniowych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
DDZ/16/2017 2017-06-14 11:00 Dostawa artykułów biurowych
DDZ/19/2017 2017-06-08 11:00 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DDZ/15/2017 2017-06-06 11:00 Świadczenie usługi polegającej na cyklu publikacji artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020
DDZ/17/2017 2017-06-02 11:00 Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp, na Usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
DDZ/13/31R/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną trzydniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.3. POIiŚ ”.
DDZ/09/2017 2017-06-02 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Usługę polegającą na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych szkoleń językowych w Wielkiej Brytanii dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DDZ/11/2017 2017-05-25 11:00 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DDZ/14/31R/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną trzydniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.1. POIiŚ 2014-2020”
DDZ/12/31R/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną trzydniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.3. POIiŚ ”.
1  «  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13  »  37
powrót
do góry