Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DDZ/25/2017 2017-08-07 11:00 Dostawa środków czystości
DDZ/26/2017 2017-08-08 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa międzynarodowej konferencji szkoleniowej w Polsce w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
DDZ/20/2017 2017-08-24 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
DDZ/23/2017 2017-07-11 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia wyjazdowego - wizyty studyjnej w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”
DDZ/22/18R2015/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0030/NFK z dnia 18 lutego 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną trzydniowego wyjazdu szkoleniowego połączonego z wizytacją obiektów”
DDZ/21/18R2015/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0030/NFK z dnia 18 lutego 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną trzydniowego wyjazdu szkoleniowego połączonego z wizytacją obiektów”
DDZ/18/2017 2017-06-26 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Organizację i obsługę konferencji szkoleniowych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
DDZ/16/2017 2017-06-14 11:00 Dostawa artykułów biurowych
DDZ/09/2017 2017-06-02 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Usługę polegającą na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych szkoleń językowych w Wielkiej Brytanii dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
powrót
do góry