Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DDZ/02/2017 2017-03-23 11:00 Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
DDZ/03/31R2015/2017 Postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej nr 2016/0047/NFK z dnia 8 marca 2016 r. na ,,Organizację i obsługę logistyczną dwudniowej konferencji szkoleniowej dla beneficjentów działania 2.2. i 2.5. POIiŚ”.
DDZ/01/2017 2017-02-23 11:00 Zakup dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej (SIP)
DDZ/28/2016 2017-02-09 11:00 Zakup oprogramowania serwerowego
DDZ/30/2016 2017-01-17 11:00 Świadczenie usług wsparcia i rozwoju dla wybranych informatycznych systemów dziedzinowych
DDZ/32/2016 2016-12-22 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
DDZ/26/2016 2016-12-19 11:00 Zakup usług utrzymania i rozwoju portali internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
DDZ/29/2016 2016-12-14 11:00 Zakup licencji na oprogramowanie zarządzające kopiami bezpieczeństwa wraz z usługami wsparcia do tego oprogramowania
DDZ/27/2016 2016-11-17 11:00 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych przy użyciu kart flotowych
powrót
do góry