Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/30/2020 2020-12-14 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Sieci i Kogeneracja
WZ/32/2020 2020-11-27 11:00 Dostawa komputerowych zestawów mobilnych
WZ/29/2020 2020-11-17 11:00 Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
WZ/26/2020 2020-11-13 11:00 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz instalacji awaryjnych wyłączników przeciwpożarowych w budynkach biurowych przy ul. Konstruktorskiej 1, 1a, 3a
WZ/28/2020 2020-10-23 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Termomodernizacja szkół
WZ/20/2020 2020-12-01 11:00 Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
WZ/21/2020 2020-12-03 11:00 Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
WZ/25/2020 2020-11-09 11:00 Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia
WZ/22/2020 2020-10-12 11:00 Audyt finansowy sprawozdań finansowych NFOŚiGW za lata 2020-2022
WZ/24/2020 2020-10-20 11:00 Dostawa kalendarzy na 2021 r. na potrzeby Biura i Zarządu NFOŚiGW i działania informacyjne Projektu Doradztwa Energetycznego