Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Wyniki naboru RN/1/ZPZ/2020

Stosownie do art. 400i ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) ogłasza się wynik naboru:

  1. Nazwa i adres urzędu:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

  1. Stanowisko, na które prowadzony był nabór:

Stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW

  1. Imiona i nazwiska kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:
  1. Lorkowski Artur, Warszawa;
  2. Haliniak Marek, Stare Babice;
  3. Borowski Piotr, Warszawa.