Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Maciej Chorowski - Prezes Zarządu

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Doktoryzował się w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej w roku 1990, habilitował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w roku 2000. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2009.

W latach 1996-1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, uczestnicząc w projektowaniu systemu kriogenicznego Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. W okresie 2005-2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Był jednym z inicjatorów powstania Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, którego był prezesem w latach 2002-2012. W latach 2016-2019 był dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.  

Prof. Chorowski jest honorowym członkiem Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu oraz członkiem International Cryogenic Engineering Committee ICEC w Zurychu. Współpracuje m.in. z takimi instytucjami jak MMR Inc (Mountain View, CA,USA), Stanford University (Palo Alto, CA, USA), National University of Singapore, Inter-University Accelerator Center w New Delhi, ITER International Organization w Cadarache we Francji, Fusion for Energy F4E w Barcelonie, FAIR GmbH w Darmstadt czy ESS AB w Lund.

Prof. Chorowski jest inicjatorem zaangażowania przemysłu polskiego do budowy dużych urządzeń badawczych jak: Wielki Zderzacz Hadronów LHC w CERN, reaktor termonuklearny ITER w Cadarache, laser XFEL w Hamburgu czy kompleks akceleratorów FAIR w Darmstadt. Pełnił wiele funkcji w organizacjach międzynarodowych, m.in. był członkiem Komitetu Finansowego CERN w Genewie, Executive Committee w F4E w Barcelonie, przewodniczącym Komisji Skraplanie Gazów Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu.

Prof. Chorowski pełnił i pełni funkcje członka rad naukowych (m.in. Instytutu Systemów Energetycznych IASE, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, Obrum sp. z o.o., MPWiK sp. z o.o.), rad nadzorczych (m.in. Energetyka sp. z o.o, New Energy Transfer SA, Satrevolution SA, NFOSiGW), ciał doradczych (m.in. Zespół ds. Badań, Innowacji i Rozwoju przy Forum Okrętowym).

Obecnie, jako Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzoruje pracę Dyrektora Biura i Departamentów: Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Informatyki oraz Wydziałów: Promocji i Komunikacji Społecznej, Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej, Kadr i Płac, a także Samodzielnych Stanowisk: Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych i Przeciwdziałania COVID-1.